Lång erfarenhet av barnomsorg och utbildad förskolelärare. God omsorg och bra pedagogisk verksamhet.

God och näringsriktig mat. Lunchen lagas från grunden och råvarorna håller hög kvalité. En del ekologiska produkter. Vi ökar sortimentet kontinuerligt. Till lunchen har vi flera slags grönsaker och vi njuter av säsongens färska frukter och bär både till samlingen och på eftermiddagen. Min man är kock och dagbarnen äter bra och de allra flesta tycker om maten hos oss varje dag.

De viktigaste målen är att alla barn trivs, känner sig trygga och ska ha möjlighet till intressanta aktiviteter samt vila. Vi vill ta deras ”intressen på allvar” och utgå från dem på familjedaghemmet.

Vi ser barnen som individer. Barnen är verbala, kommunicerar och hamnar sällan i fysiska konfrontationer. Språkutveckling uppmuntras och utvecklas på olika sätt. Sagor, dramalek, samtal, sång och rim och ramsor i samlingar. Alla får ta plats och bli hörda och sedda.

Gruppen svetsas samman och visar hänsyn och empati mot varandra. De små lär sig av de större och de större barnen lär sig visa hänsyn och hjälpsamhet mot de mindre. Lite som en stor ”syskongrupp”. De skapar livslånga vänskapsband tidigt i livet.

Vi är ute dagligen när vädret tillåter det. Härlig park och skog nära. På gården leksaker och möjlighet till aktivitet. Gymnastik och skapande. Dans och musik. Lek och lärande.

Vi går på teater flera gånger per termin. Besöker olika ställen i samhället likaså. Se kalendariet.

Läroplanen är ett viktigt dokument på vår verksamhet.

Dagliga rutiner kan du se i välkomstbrevet: Hjärtligt välkomna till Marjattas Familjedaghem.

Vi stänger ca 5 veckor för semester runt juli månad. Vi kan inte erbjuda vikarie då samt 2-4 dagar under året för planering. Se kontraktet.

Vi har en fungerande vikerieplan för eventuell sjukfrånvaro och frånvaro under terminerna.

Kontinuerlig går vi på Barnsäkerhet- och Brandskydds utbildning och fortbildning i form av föreläsningar och kurser. Barnens fysiska säkerhet är viktigt för oss.

Vi skriver in som mest 9 barn. Någon kort period i augusti kan det överstiga antalet dagbarn när vi vänjer in nya barn när de större barnen som ska börja skolan inom kort och är kvar hos oss tills det.

Föräldrarna har insyn i verksamheten Vi vill samarbeta kring barnen tillsammans med er. Utvecklingssamtalen sker varje termin.

Vi följer Stockholm Stads ramtider. Vi överstiger inte maxtaxan. Inga andra utgifter tillkommer.

Stockholm Stad försäkrar barnen.

Välkomna till vår inspirerande och lärande verksamhet.

Marjatta & Marcus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.