banner-image

Pedagogik för ditt barn

På Majattas Familjedaghen följer vi läroplanen och tillämpar en evidensbaserad pedagogik i kombination med många års erfarenhet.